واگذاری زمین بایدبرای ایجادپایگاههای تولیدواشتغال درکشور اختصاص یابد.

واگذاری زمین بایدبرای ایجادپایگاههای تولیدواشتغال درکشور اختصاص یابد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور:واگذاری زمین باید به سرمایه گذاران واقعی برای ایجاد پایگاه های تولید واشتغال در کشوراختصاص یابد. رئیس سازمان امور اراضی کشور ظهر امروز درنشست بامدیران وکارکنان امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهارداشت: درحوزه واگذاری زمین بایدبااهلیت سنجی وشناسایی سرمایه گذاران واقعی وتسهیلگری درراستای توسعه تولید واشتغال درکشورگام برداریم. رضا افلاطونی افزود:خوشبختانه استان سیستان وبلوچستان ظرفیت های خوبی برای واگذاری زمین بویژه درحوزه تولیدات کشاورزی و اترژی های نو دارد. رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: باید ازمنابع و امکانات موجودودراختیاربیشترین بهره برداری را داشته باشیم وتامین رضایت مردم درارائه خدمت اساس کارقرارگیرد. وی تصریح کرد:موضوع مدیریت صحیح زمین واجرای آمایش سرزمین نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی خواهد داشت. دراین نشست رئيس سازمان جهادگشاورزی استان سیستان وبلوچستان نیز گزارشی ازاقدامات دستاوردهای بخش کشاورزی دردولت سیزدهم ارائه و افزود در ایام دهه فجر امسال ۹۸۱ پروژه بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۲۹۶ میلیارد تومان در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد. در پایان این نشست مدیران وکارشناسان اموراراضی استان سیستان و بلوچستان مسائل ومشکلات ونقطه نظرات خوددرحوزه توسعه فعالیت های اموراراضی رابیان کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

Skip to content