قدردانی رئیس سازمان و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی از خانواده بزرگ بخش کشاورزی استان جهت حضور آگاهانه و پرشور در انتخابات

بسمه تعالی پیام تشکر رئیس سازمان و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان از خانواده بزرگ بخش کشاورزی استان

ادامه مطلب
Skip to content