گزارش تصویری

اسفندیاری‌پور در این بازدید گفت: تلاش شده تا زیر ساخت مناسبی برای انتقال آب به مزارع شمال سیستان و بلوچستان و رونق کشت غلات در این منطقه فراهم شود.

وی افزود: امسال نسبت به پارسال  سطح بیشتری از مزارع گندم و جو در منطقه سیستان در دسترس آب قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: جهاد کشاورزی برای رونق کشت غلات در سیستان و بلوچستان با همکاری موسسات تحقیقاتی در حال تدوین یک برنامه هفت ساله برای تولید بذر ارقام جدید گندم است که این موضوع هم بررسی شد.

اسفندیاری‌پور با اشاره به اینکه برنامه خودکفایی تولید بذر در سیستان و بلوچستان در اولویت بخش گندم وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: امسال بذر گندم مزارع سیستان و بلوچستان از محل تولید خودش تامین شده است.

در حال حاضر حدود 38 هزار هکتار از مزارع سیستان و بلوچستان به کشت گندم اختصاص یافته است.

عسکری قائم مقام کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بازدید از ایستگاه پمپاژ آب شهید محبعلی فارسی در شهرستان زهک گفت : پایان آذرماه با رفع نواقص طرح آبرسانی به ۴۶ هزار هکتار کشاورزی سیستان، این طرح قابل بهره ‌برداری کامل است.
وی افزود : با توجه به آغاز کشت پاییزه ، در ابتدا نیاز است یک حرکت منسجم برای بهره برداری بهینه از این آب شود و در مرحله بعد باید به نیاز آموزشی کشاورزان  توجه شود .

عسکری با بیان اینکه تغییر الگوی کشت در دستور کار است افزود :  ازین طریق سعی شده ، دشت سیستان را همانند خوزستان و ایلام و سایر مناطق حاصل خیز به تولید کننده مواد غذایی و غلات استراتژیک تبدیل کنیم و  به سمت خودکفایی این اقلام پیش برویم.
عسکری همچنین گفت : اعتبار نگهداری سیستمهای پمپاژ و آبرسانی در کمیسیون مربوط بررسی شده است  تا آسیبی به این پروژه وارد نشود.
دهمرده نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت : نگهداری سیستم انتقال آب کشاورزی دشت سیستان موضوع بسیار مهمی است که اکنون در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار دارد همچنین باید مشخص شود پس خروج پیمانکار مسئول و متولی نگه‌داری سیستم چه مجموعه ای است.
دهمرده افزود : پس از مشخص شدن مسئول نگهداری سیستم اعتبار مورد نیاز این مجموعه باید اختصاص پیدا کند و در مرحله آخر باید برای کشاورزان الگوی جدید کشت تعریف شود و بازار مورد نیاز و کارخانه های فرآوری آن ایجاد شود.
اکبری معاون وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت : این طرح تاکنون ۳۴۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته تا آب به مزارع کشاورزی برسد و جز طرح بزرگ است.
وی افزود : با کمک کشاورزان به سمت سیستم بهینه استفاده پیش خواهیم رفت تا الگوی مناسب کشاورزی در این منطقه تعریف شود.

Skip to content