پرسشهای متداول پاسخگویی به شکایات

سوال ۱: – فرایند پاسخگویی از زمان ثبت شکواییه تا زمان درج پاسخ به آن، چگونه می‌باشد؟
پس از ثبت شکواییه و درج آن در کارتابل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت، راهبر سامانه با توجه به ماهیت موضوع، شکواییه را از طریق سازمان‌‌های ملی و استانی یا کارشناسان دفتر مذکور پیگیری می‌نماید.
سوال ۲: – مدت زمان پاسخگویی به شکواییه ثبت شده چه میزان می‌باشد؟
زمان پاسخگویی، به مدت یک ماه از زمان ثبت شکواییه می‌باشد. شایان ذکر است به‌دلیل زمانبر بودن پیگیری موضوعاتی مانند اراضی، منابع طبیعی و…، مدت زمان پاسخگویی به آن نیز افزایش می‌یابد.
سوال ۳: – پیگیری شکواییه ثبت شده در سامانه از چه طریق و به چه شیوه‌ای می‌باشد؟
سامانه پس از ثبت شکواییه، کد رهگیری ۱۱ رقمی را به شاکی اعلام می‌نماید. شاکی از طریق این کد می‌تواند شکواییه خود را در سامانه پیگیری نماید.
سوال ۸: – ایا امکان پیگیری از طریق سازمان‌های مربوطه میسر است؟
از طریق ارتباط تلفنی با سازمان‌های ملی و استانی، امکان پیگیری میسر می‌باشد.
سوال ۸: – آیا امکان اعتراض به پاسخ ثبت شده توسط سازمان‌های مربوطه میسر می‌باشد؟
ارباب رجوع پس از مشاهده پاسخ درج شده توسط سازمان‌های ملی و استانی، امکان اعتراض به پاسخ مندرج را دارد.
سوال۹: – چگونه می‌توان کد رهگیری اعلام شده در هنگام ثبت شکوائیه را مجددا دریافت نمود؟
دریافت مجدد کد رهگیری مذکور از طریق تماس تلفنی با راهبر سامانه در دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات امکان‌پذیر است.
سوال ۱۰: – چگونه می‌توان مستندات تکمیلی پس از ثبت شکواییه ارسال نمود؟
علاوه بر ارسال مستندات در زمان ثبت شکواییه، پس از ثبت نیز می‌توان از طریق ایمیل و فاکس و… مستندات تکمیلی را ارسال نمود لیکن امکان درج آن در سامانه میسر نمی‌باشد.

Skip to content