پرسشهای متداول در موردمحیط زیست و سلامت غذا در بخش

1-نحوه ارسال درخواست پشتيباني در سامانه نظارت چگونه است؟
توجه :  ارسال درخواست پشتيباني بر اساس سه گروه به شرح زير تقسيمبندي شده و با انتخاب يكي از اين سه دسته، مسير بررسي و انجام آن تعيين ميگردد. لذا اعلام ميگردد بر اساس سياست مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات، شركت پشتيبان از پاسخ تلفني به سؤالات، راهنما…
2- ناقص بودن فرم آزمون نمونه
فرم آزمون يك براي هر فرآورده فرم آزمون، در جداول پايه ← فرآورده ها ← ستون ف.آزمون، تعريف شده است، براي هر نمونه فرم آزمون بر اساس ويژگي تست ارسالي به آزمايشگاه (فيزيكي، ميكروبي و …) و ويژگي متمايز محصول، بخشي از فرم فرآورده فعال مي شود. اگر در كارت…
3- تغییر در کمیسیون ماده 19
تمامي محصولاتي كه داري 30نمره منفي و بيشتر ، در بازه اعتبار پروانه باشند، در كارتابل كميسيون ماده 19 نمايش داده مي شوند. امكان فيلتر اطلاعات براساس نمرات منفي نمايش اطلاعات براساس محدوديت صنعت و فرآورده كاربر نمايش زمان ثبت قبول و رد
فيلتر واحدهاي توليدي براساس وضعيت توليدات
گزينه «داراي توليدات» در شناسنامه واحد توليدي براي جستجو قرار داده شد تا كاربر بتواند تمام واحدهايي را كه محصولي با يك وضعيت خاص دارند فيلتر نمايد. به عنوان مثال براي فيلتر تمام واحدهايي كه محصول توقف توليد دارند مي توان از اين گزينه استفاده نمود فقط…
4- آیا ارائه نقشه و محاسبات آسانسور،هنگام تشکیل پرونده و قبل از بازرسی اول الزامی است؟
خیر- برای درخواست های بازرسی بعد از 93/11/15 با توجه به الزام تکمیل و ارائه ” فرم یافته های بازرسی” در بازرسی اول و توسط بازرس ، نقشه و محاسبات آسانسور می تواند همراه با “قرارداد سرویس و نگهداری یکساله” و ” بیمه نامه یکساله” قبل از صدور گواهینامه باز…

Skip to content