پرسشهای متداول در سرمایه‏ گذاری بخش کشاورزی در خارج از کشور

پرسش1-متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جهت شناسایی پروژه به کجا می توانند مراجعه نمایند؟
1-طرح توجیهی یا طرح توسعه
2– فرم تکمیل شده مشخصات متقاضی و خلاصه طرح
3- مجوزهای لازم ( جواز تاسیس, موافقت اصولی پروانه بهربرداری جوازکسب
4- ارائه آخرین لیست بیمه(جهت طرحهای توسعه
5-مدارک شخصی الف : اشخاص حقوقی : اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات, آخرین صورتهای مالی یاترازنانه (صرفا جهت طرحهای توسعه ب: اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه
6-مدارک مورد نیاز محل اجرای طرح( سند مالکیت, دفترچه قرارداد شهرک صنعتی و اجاره نامه
7-سایر مدارک ( جهت طرحهای خاص) به تناسب نوع طرح از قبیل مجوز آب , برق, محیط زیست,و…
2- چه خدماتی در مرکز خدمات سرمایه گذاری به فوق به متقاضیان سرمایه گذاری ارائه می گردد؟
– معرفی فرصت های مناسب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
– مشاوره و راهنمایی در زمینه سرمایه گذاری در زیربخش های مختلف بخش کشاورزی
– پاسخ گویی به مسائل و مشکلات سرمایه گذاران و ارائه راهکارهای عملیاتی
انجام مکاتبات و هماهنگی لازم در خصوص پیگیری از مراجع ذیربط درون و برون استانی
– حل و فصل مشکلات قانونی سرمایه گذاران
– پیگیری ویژه جهت صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی جهت سرمایه گذاران خارجی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور
– اطلاع رسانی مستمر، صحیح و به موقع از قوانین، مقررات، ضوابط سرمایه گذاری
3- پس از شناسایی و انتخاب طرح متقاضی باید به کجا مراجعه کند3-
در این مرحله متقاضی باید جهت ارائه درخواست سرمایه گذاری به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و در صورتی که طرح درخواستی نیاز به مجوز داشته باشد مراحل صدور مجوز را طی نماید.

Skip to content