پرسشهای متداول آب وخاک

۱- نحوه ثبت نامه و تقاضای اجرای سامانه های نوین آبیاری چگونه است؟
متقاضیان دریافت کمکهای بلاعوض دولتی برای اجرای سامانه های نوین آبیاری با مراجعه به سایت http://novinabyari.maj.ir ضمن بارگذاری مستندات مورد نیاز، درخواست خود را ثبت و برای ادامه کار میتوانند به سازمان های جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.
۲- هزینه در واحد سطح اجرای انواع سامانه های نوین آبیاری چگونه مشخص می شود؟
هزینه در واحد اجرای انواع سامانه های نوین آبیاری طی هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت قانون بودجه سنواتی و تکالیف مندرج در برنامه ششم توسعه تعیین و در موافقتنامه طرح لحاظ می گردد. با توجه به افزایش هزینه های اجرای سامانه های مزبور در سال جاری، هزینه قابل پرداخت برای انـواع روشهای نوین آبیـاری در سال ۱۴۰۰ از افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار می باشد.
۳- آیا ارسال اعتبارت طرح به سازمانهای جهاد کشاورزی در ابتدای هر سال انجام میشود؟
اعتبارات طرح پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور متناسب با تخصیص دریافتی و ‏عملکرد هر استان در اجرای سامانه های نوین آبیاری، به سازمان های جهاد کشاورزی استان ارسال خواهد شد
۴- اجرای سامانه های نوین آبیاری با استفاده از کمکهای بلاعوض دولتی در اراضی غیر کشاورزی مانند فضای سبز و …. امکان پذیر است؟
مطابق قوانین بودجه سنواتی و قانـون برنامه ششم توسعه پـرداخت کمک هـای فنی و اعتباری طـرح سامـانه های نوین آبیاری صرفاً به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی بوده و امکان هزینه کرد آن در ایجاد و توسعه فضای سبز امکان پذی نمی باشد. وفق مفاد موافقتنامه طرح اجرای قوانین یاد شده الزامی بوده و هرگونه پرداختی خارج از موافقتنامه طرح امکان پذیر نمی باشد.
۵- آیا شرح خدمات و حق الزحمه طراحی، بررسی و کنترل طراحی و نظارت و بهره برداری سامانه های نوین آبیاری به استانها ارسال شده است؟
شرح خدمات و حق الزحمه طراحی، بررسی و کنترل طراحی و نظارت و بهره برداری که بروز شده شرح خدمات ابلاغی در سال ۱۳۹۴ میباشد، طی نامه شماره ۳۷۱۶۴/۶۰۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ به کلیه سازمان های جهاد کشاورزی استانها ابلاغ شده است.
۶- آیا امکان اجرای سامانه های نوین آبیاری در اراضی که قبلا از اعتبارات دولتی استفاده نموده اند وجود دارد؟
بر اساس بند ب ماده۳۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور اعتبار سامانه های نوین آبیاری برای توسعه می باشد. لذا برای طرح هایی که قبلا از محل تسهیلات و اعتبارات دولتی استفاده شدهُ استفاده مجدد مجاز نیست.
۷- آیا واگذاری عملیات اجرایی طرح به متقاضی امکان پذیر است؟
مطابق قوانین و موافقت نامه طرح اجرای طرح بایستی از طریق پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان برنامه وبودجه کشور صورت گیرد.
۸- آیا امکان خرید لوازم و تجهیزات از تولیدکنندگان خارج از وندور لیست سامانه اطلاع رسانی نوین آبیاری وجود دارد؟
خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز باید با فاکتور رسمی از تولیدکننده مجاز بوده و خرید خارج از وندور لیست دفتر سامانه های نوین آبیاری بلحاظ عدم اطمینان از کیفیت و نداشتن کنترل در مسیر تولید، برای پروژه هایی که از محل اعتبارات دولتی استفاده می نمایند، امکانپذیر نمی باشد.
۹- عرصه اجرای سامانه های نوین آبیاری در سطح کشور کجا میباشد؟
عرصه عبارت است از کلیه اراضی تحت کشت تمامی محصولات زراعی و باغی تعریف شده از سوی معاونت‌های زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی.
۱۰- مدارک شناسایی لازم برای استفاده از کمکهای بلاعوض دولتی چیست؟
برای افراد حقیقی کارت ملی و شناسنامه، برای افراد حقوقی اساسنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت به ثبت رسیده
۱۱- مدارک آب مورد قبول برای استفاده از کمکهای بلاعوض دولتی چیست؟
پروانه بهره­برداری معتبر یا تخصیص از منابع آب، صادره از سوی شرکت های سهامی آب منطقه­ای و سازمان آب و برق خوزستان ، همچنین در صورت عدم وجود مدارک آب به شرح فوق، سایر مدارک آب در صورت تصویب در کارگروه استانی آئین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مورد قبول خواهد بود.
۱۲- مدارک زمین مورد قبول برای استفاده از کمکهای بلاعوض دولتی چیست؟
مدارک مربوط به زمین که موید بهره‏برداری متقاضیان از نظر ضوابط و مقررات کلیه نهادها و دستگاههای مرتبط بوده و مورد قبول سازمان جهاد کشاورزی استان باشد.

Skip to content