پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی

معرفی خدمت
نام خدمت کلان پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی
شناسه خدمت کلان 13022525000
عنوان زیرخدمت پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی
شناسه زیر خدمت 13022525000
نوع خدمت G2C دولت به مردم، G2B دولت به کسب و کارها، G2G دولت به دولت
شرح خدمت در راستای ماده 25 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت جهادکشاورزی به آدرس http://eservice.maj.ir/Bazresi جهت دریافت گزارش، پیشنهاد، درخواست، شکوائیه و… راه اندازی گردید. در این سامانه علاوه بر موارد مذکور، دریافت گزارشات مردمی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی، اخبار تخریب و تصرف اراضی و… نیز امکان پذیر می باشد. شایان ذکر است برای اشخاص (ذینفعان)، امکان اعتراض به پاسخ ثبت شده توسط سازمان ها نیز در این سامانه وجود دارد.
مدارک موردنیاز شناسنامه، کارت ملی، درخواست
هزینه دسترسی به خدمت طبق تعرفه ابلاغی وزیر (در صفحه جزئیات خدمت)
متوسط مدت ارئه خدمت 30 بار در روز
ساعت ارائه خدمت ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری 0 بار
نوع ارائه خدمت الکترونیکی
دسترسی به خدمت
نحوه دسترسی به شکایت و انتقاد از خدمت فرم شکایت و انتقاد
راهنمای استفاده از خدمت در صفحه جزئیات خدمت
سوالات متداول(FAQ) سوالات متداول
شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت مدیریت ارزیابی عملکرد، 33449507-054
جزئیات خدمت(شناسنامه خدمت)
Skip to content