منشور عفاف وحجاب

منشور عفاف وحجاب درسازمان جهاد کشاورزی
این منشور که در شورای فرهنگی وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید و از زمان ابلاغ قابل اجرا می باشد .
« یا أیها النبی قل لأزواجك و بناتك و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان ا لله غفورا رحیما »

« ای پیامبر ! به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که خود را با جامه بلند بپوشانند. این کار به جهت آنکه(به عفت) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است . » قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 95

در راستای حفظ شعائر اسلامی و با توجه به تاکید دین مبین اسلام بر رعایت عفت، حیا و حدود شرعی حجاب و نیز با هدف ایجاد هماهنگی و قانونمندی در این خصوص، رعایت موارد زیر از طرف کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و مراجعه کنندگان به وزارتخانه ضروری می باشد :
· داشتن پوشش اسلامی مورد انتظار شرع مقدس اسلام ترجیحا استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر
· پرهیز از پوشیدن لباس های تنگ و کوتاه و دارای رنگهای غیر رسمی و غیرمتعارف و پیراهن نازک و آستین کوتاه
· استفاده از جوراب های ساده و ضخیم و کفش های ساده و متعارف
· پرهیز از داشتن هر گونه آرایش، ناخن بلند و زیور آلات غیرمتعارف
· رعایت حدود شرعی در نگاه کردن و صحبت با نامحرم
· پرهیز از شوخی، طرح مسائل شخصی و خانوادگی و ترددهای غیرضروری در محیطهای عمومی
· حفظ پوشش اسلامی با استفاده از ساق دست و نظایر آن، حین استفاده از رایانه، تلفن و …

Skip to content