معرفي ادوات، تجهيزات و ماشينهاي کشاورزي نوين و توسعه اي

معرفی خدمت
نام خدمت کلان ارائه خدمات حمایتی زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی
شناسه خدمت کلان 13022505000
عنوان زیرخدمت معرفي ادوات، تجهيزات و ماشين‏هاي کشاورزي نوين و توسعه ‏اي
شناسه زیر خدمت 13022505102
نوع خدمت G2C G2C دولت به مردم, G2B دولت به کسب و کارها
شرح خدمت مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در راستای برنامه های توسعه ای زیربخش های مختلف کشاورزی اقدام به اعلام نیازهای فناوری های نوین ماشین ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات زراعي، باغي ،جنگل و مرتع ، گياهان دارويي و گلخانه، دام و طیور و آبزیان، می نماید. بر همین اساس تامین کنندگان فناوری های نوین ماشین ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات مذكور نمونه هایی را به این مرکز، ارائه می نمایند، تا در صورت حائز شرایط بودن، مورد تائید قرار گرفته و در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی معرفی و اعلام گردد. بانک های عامل بر اساس این تایید و اعلام در سایت، حاضرند به بهره-برداران بخش کشاورزی که متقاضی خرید فناوری های فوق می باشند، تسهیلات پرداخت نمایند.
مدارک موردنیاز معرفي ماشينهاي كشاورزي ساخت داخل در سايت(تائیدیه گزارش آزمون دستگاه //کپی برابر اصل پروانه بهره¬برداری، يا پروانه کسب مرتبط(مجوز توليد)//كپي برابر اصل اساسنامه شركت//تصویر آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی شرکت (شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی)//کاتالوگ و مستندات فنی، کتابچه راهنما، کاربرد، سرویس و نگهداری و فهرست قطعات//فهرست نمایندگی¬های داخلی و تعهد به راه¬اندازی یا موجود بودن تعمیرگاه مرکزی//تصویر خوانا از کارت ملی مدیرعامل شرکت یا کارگاه//مورد نیاز بودن دستگاه تولیدی در بخش کشاورزی//آنالیز قیمت بدون ارزش افزوده جهت ثبت//, معرفي ماشينهاي كشاورزي وارداتي در سايت (اساسنامه شركت//کپی برابر با اصل برگ نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش از شرکت تولیدکننده اصلی ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ همراه با ترجمه رسمی آن//گواهی مبدا و برگ سبز گمرکی و همچنین وجود حداقل یک دستگاه نمونه در کشور جهت بازدید و بررسی آن //کپی برابر اصل اساسنامه شرکت واردکننده//تصویر آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی شرکت (شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی)//گزارش آزمون //کاتالوگ و مستندات فنی، کتابچه راهنما، کاربرد، سرویس و نگهداری و فهرست قطعات به زبان اصلی و فارسی //فهرست نمایندگی¬های داخلی و تعهد به راه¬اندازی یا موجود بودن تعمیرگاه مرکزی//تصویر خوانا از کارت ملی مدیرعامل شرکت یا کارگاه//مورد نیاز بودن دستگاه وارداتی در بخش کشاورزی//آنالیز قیمت بدون ارزش افزوده جهت ثبت)
هزینه دسترسی به خدمت  
متوسط مدت ارئه خدمت 1 بار در ماه
ساعت ارائه خدمت ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری 4
دسترسی به خدمت  
نحوه دسترسی به شکایت و انتقاد از خدمت فرم شکایت و انتقاد
راهنمای استفاده از خدمت در صفحه جرئیات خدمت
سوالات متداول(FAQ) سوالات متداول
شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت
جزئیات خدمت(شناسنامه خدمت)
Skip to content