مدیریت هماهنگی ترویجگزارش عملکرد مدیریت ترویج در سال1399

1-راه اندازی استودیو کشاورز بصورت تلویزیون اینترنتی با هدف تهیه و پخش برنامه های آموزشی ترویجی با محوریت کارشناسان، مروجین وبهره برداران

2-تهیه و پخش 50 دقیقه فیلم کوتاه آموزشی دو دقیقه ای

3- طراحی، چاپ وتوزیع : 48000صفحه مقالات در قالب فصلنامه مددکارترویجی، 20 عنوان نشریه ترویجی،500 جلد کتابچه سی وپنجمین دوره معرفی برگزیدگان برتر بخش کشاورزی و دفترچه صندوق خرد زنان روستایی و ارسال 200 بسته پیامکی ترویجی بهره برداران وکارشناسان

4- برگزاری 12 جلسه وبینار آموزشی

5- ترسیم قطعات زراعی و باغی در سطح 224000 هکتار توسط کارشناسان مسئول پهنه

6-  افزایش تعداد صندوق های خرد زنان روستایی از 93 صندوق به 116 صندوق

7- افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری به مبلغی بیش از دو میلیارد تومان و عضویت 1637 نفر در قالب 52 صندوق اعتبارات خرد

8- اجرای سایت های الگویی تولیدی، ترویجی محصول سالم در محصولات خیار و گوجه گلخانه ای، پسته، خرما، سبزیجات برگی، انان که منتج به حدود 7 فقره گواهی استاندارد محصول سالم گردید.

9- شروع پروژه اشتغالزای پرورش بز شهرستان زهک(آموزش وحمایت از 9 نفر زن روستایی به جهت علمی کردن تولید) با سرمایه 40 میلیون با مشارکت دفتر زنان و بنیاد مستضعفان و علوی

10- شروع طرح تولید عسل و سایر تولیدات زنبور عسل ویژه زنان روستایی در شهرستان زهک(17 زن روستایی زنبوردار)با مشارکت 15 میلیونی دفتر زنان و نفری 40 میلیون تومان قول تسهیلات بنیاد علوی

11-اجرای 12 سایت گیاهان دارویی ویژه زنان روستایی 1040نفر روز به صورت حضوری ومجازی

12- اجرای طرح باغچه های سلامت خانگی به صورت مشترک با علوم پزشکی و توزیع بذر و بیلچه و شن کش رایگان بین شهرستانها و آموزش همزمان زنان روستایی به تعداد2269 نفر روز جمعا به صورت حضوری ومجازی

13- برگزاری 176 دوره آموزشی مهارتی بهره برداران در زیر بخش های : زراعت ، باغبانی ، دام ، شیلات ، محیط زیست ، منابع طبیعی و .. به تعداد  16726  نفر روز ( استانی و ملی )

14- صدور 4042 فقره گواهی آموزشی ویژه بهره برداران شرکت کننده در دوره آموزشی

15- حضور 22 نفر از محققین ارشد کشور در استان در قالب طرح یاوران تولید

16- تجهیز مراکز به تعداد 38 مرکز با اعتبار یکصدوپنجاه میلیون تومان اعتبار استانی و ملی شامل خرید ست اداری، رایانه، تبلت، مودم و جی پی اس.

17- تحویل 8 دستگاه خودرو دو کابین از محل اعتبارات ملی

18- تعمیر و نوسازی مراکز به تعداد 38 مرکز با اعتبارات استانی، سیل و بنیاد مسکن

19- راه اندازی تعداد 32 مرکز خدمات غیر دولتی با هماهنگی و همکاری سازمان نظام مهندسی

20 – تهیه تعداد 300 دست لباس فرم (جلیقه) جهت استفاده کارشناسان پهنه های تولیدی در سطح استان

21- ایجاد و بازساماندهی تعداد 16 شرکت خدمات مشاوره ای فنی مهندسی فعال در استان با همکاری سازمان نظام مهندسی

22 – ورود و ثبت اطلاعات 899 نفر مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی در سامانه جامع پهنه بندی

23- توانمند سازی مددکاران ترویجی به تعداد 100 نفر روز  با همکاری مراکز تحقیقات

24- برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری جهت اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهتدسی

25- توزیع دفتر کار مروجان مسول پهنه ها یه تعداد 115 نسخه

26- برگزاری و  اجرای 9 دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه کارشناسان پهنه، مروجین و کارکنان ترویج به شرح: 3 دوره آموزشی تخصصی حضوری (720 نفر روز). 4 دوره آموزشی تخصصی غیرحضوری (2440 نفر روز). 2 دوره آموزشی عمومی (1500 نفرروز)

27- اجرای 32 مورد سایت جامع الگویی تولیدی – ترویجی

28- اجرای 23 مورد کانون های یادگیری

29- اجرای 3 مورد طرح های تحقیقی ترویجی، 12 مورد مزارع و باغات نمایشی، 9 مورد روز مزرعه، 5 مورد روز انتقال یافته های، 84 مورد نمایشگاه و جشنواره، 4 مورد IPM

1€30- اجرای دوره های آموزشی و بازدید به تعداد 35350 نفرروز

Skip to content