مدیریت شهرستان مهرستان

نام و نام خانوادگی: عبداله سپاهی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تلفن مستقیم: 09155478779 – 05437722199

آدرس پست الکترونیکی:  abdollahsepahi@gmail.com

Skip to content