مدیریت شهرستان لاشار

نام و نام خانوادگی: محمدرحیم اربابی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: کشاورزی

تلفن مستقیم: 

پست الکترونیکی: mohammadrahimarbabi@gmail.com

شرح وظایف اداره/ مدیریت: 

  1. تکریم ارباب رجوع

  2. حرکت در چارچوب اهداف سازمانی و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی

  3. جذب سرمایه‌گزاران بخش خصوصی کشاورزی در حوزه کشاورزی شهرستان

  4. اصلاح فرآیندهای خدمت

  5. حفاظت و حراست از سرمایه‌های موجود در بخش کشاورزی شهرستان

  6. تولید محصولات سالم و ارگانیک با هدف تامین بخشی از نیازهای بازارهای داخلی استان و بازارهای صادراتی

  7. بکارگیری الگوی کشت با توجه به شرایط منطقه‌ای و اقلیمی و محدودیت‌های آبی

  8. افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به منظور کاهش هزینه‌های تولید، افزایش درآمد بهره‌برداران، سودآوری فعالیت‌ها، اقتصادی شدن تولیدات و در نهایت حرکت در مسیر خودکفایی و اهداف سازمانی

 
Skip to content