حوزه نمایندگی ولی فقیه

نام ونام خانوادگي:عبدالحسین سجادی

رشته تحصيلي:سطح دو حوزه
پست سازماني:مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان
تلفن مستقيم:33411014
آدرس پست الكترونيكي:

اهداف حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان
1.        احياي فرايض ديني، تعظيم شعائر اسلامي، تقويت فرهنگ و ارزشهاي معنوي، انقلابي و تبيين، اشاعه و نهادينه كردن آن
2.       هدايت كاركنان در راستاي آرمانهاي والاي امام راحل (ره) و فرامين، منويات و مواضع ولي امر مسلمين(مد ظله العالي) و مراقبت بر تحقق موارد مذكور به منظور پاسداري از خط ولايت فقيه و جلوگيري از انحراف آن
3.      تثبيت و تحكيم پايه هاي معرفتي، ارزشي و انقلابي در مجموعه و تقويت مباني اعتقادي، ارتقاء سطح بينش ديني، روحيه تعهد و وجدان كاري كاركنان
4.       مراقبت بر حفظ و رعايت حدود شرعي در محيط كار
5.      تلاش در جهت حفظ، توسعه و تقويت فرهنگ جهادي
6.       تلاش در جهت حاكميت بخشيدن به معيارهاي ديني واسلامي در سازمان تا حد رساندن آن در سطح مطلوب يك نظام اداري مبتني بر ارزشهاي اسلامي و طرح آن به عنوان شمايل دنياي آزادي واستقلال در عرصه كار وتلاش و پيكار عليه فقر و تنگدستي و رذالت و ذلت
7.      پايبندي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي، ايجاد فرهنگ عدالت و سنتهاي حسنه اسلامي در بين كاركنان
8.      تلاش در جهت تقويت مباني اعتقادي و مراقبت بر ترويج و ارتقاي سطح بينش ديني و روحيه تعهد و وجدان كاري
 

Skip to content