صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

معرفی خدمت
نام خدمت کلان صدور مجوز و پروانه های امور دامپروری (موافقت اصولی، تاسیس، بهره برداری، بهداشتی، تمدید، توسعه، انتقال، ابطال)
شناسه خدمت کلان ۱۳۰۲۱۱۸۲۰۰۰
عنوان زیرخدمت صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
شناسه زیر خدمت ۱۳۰۲۱۱۸۲۱۰9
نوع خدمت G۲C , G۲B
توضیحات خدمت سیاستگذاری کلیه مجوزها و پروانه هایی است که برای فعالیت واحدهای دامپروی صنعتی و نیمه صنعتی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی استانها انجام می پذیرد
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت semak.maj.ir
فایل شناسنامه خدمت دانلود
شرایط ارائه خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت بهره برداران کشاورزی
مدارک لازم برای درخواست خدمت به شناسنامه های خدمت مراجعه شود.
راهنمای ارائه خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت مراجعه به وبگاه خدمت
ساعات کاری ارائه خدمت تمام وقت
محل مراجعه برای دریافت جواب مراجعه به وبگاه خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت از یک هفته تا سه ماه با توجه به نوع مجوز (تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی یا نوسازی)
هزینه ارایه خدمت تعرفه های مصوب سالانه وزارت جهاد کشاورزی
مراحل انجام کار به  شناسنامه های خدمت مراجعه شود.
نحوه دسترسی به شکایت و انتقاد از خدمت کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم ثبت پیام >> اقدام نمایید.
Skip to content