سرمایه‌گذاری

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۲۲۵۱۵۱۰۰ ارائه تسهیلات و اعتبارات کشاورزی ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات ارزی به بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۱۵۱۰۱ ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی به بخش کشاورزی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۳۰۰۰ حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای بخش کشاورزی حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای بخش کشاورزی ترکیبی
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۰ راهبری فرصت‏ های سرمایه‏ گذاری بخش کشاورزی معرفی فرصت‏ های سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۱ ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به سرمایه گذاران خارجی بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۲ معرفی توانمندی‏ های فنی و تخصصی و فرصت ‏های کشاورزی در سایر کشورها حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۳ ارائه مشاوره و حمایت از صدور خدمات فنی، مهندسی بخش کشاورزی به خارج از کشور حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۴ ارائه مشاوره و حمایت از سرمایه‏ گذاری بخش کشاورزی در خارج از کشور حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۶ راهبری توسعه کشت فراسرزمینی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
Skip to content