توزیع بذر

معرفی خدمت
نام خدمت کلان خدمات حمایتی امور زراعی توسط وزارت جهاد کشاورزی به بهره برداران
شناسه خدمت کلان ۱۳۰۲۱۱۸۷۰۰۰
عنوان زیرخدمت توزیع بذر
شناسه زیر خدمت ۱۳۰۲۱۱۸۷۱۰۰
نوع خدمت G۲C , G۲B ,G۲E
توضیحات خدمت برای تولید محصولات زراعی سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن بذر موردنیاز می باشد.بخشی از این بذور توسط کشاورزان به صورت خودمصرفی تامین و مصرف می شود،بخش دیگری از این بذور توسط شرکتهای تولید بذر بر اساس استانداردهای تولید بذور گواهی شده تولید می شود.بذور تولیدی توسط این شرکتها توسط یک مکانیسم تعریف شده بین کشاورزان توزیع می گردد. – مندرجات این شناسنامه به منظور ارائه یک سیستم برای توزیع بذور تهیه شده است.
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت غیرالکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت ندارد
فایل شناسنامه خدمت دانلود
شرایط ارائه خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت بهره برداران
مدارک لازم برای درخواست خدمت مستندات مالکیت زمین تولیدی – مستندات مربوط به تولید محصول – مدارک شناسایی تولیدکننده
راهنمای ارائه خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت مرکز خدمات نزدیک
ساعات کاری ارائه خدمت ساعات اداری
محل مراجعه برای دریافت جواب مرکز خدمات نزدیک
متوسط مدت زمان ارایه خدمت دو تا سه ماه
هزینه ارایه خدمت رایگان
مراحل انجام کار 1.      درخواست بذر: کشاورزان قادر به ارائه درخواست بذر گواهی شده خواهند بود

2.      بررسی صلاحیت متقاضی: بررسی مدارک ارائه شده توسط پرسنل دست اندرکار استانی و شهرستانی و مطابقت آن با دستورالعمل توزیع بذور ارائه شده توسط ستاد وزارت جهاد کشاورزی

3.      تعیین سهمیه بذر: با توجه به تعداد متقاضی و میزان سهمیه اعلام شده به استان/شهرستان/مرکز خدمات ،میزان سهمیه قابل تحویل مشخص می شود

4.      تعیین اولویت دریافت بذر: با توجه به میزان آمادگی کشاورز و شرایط محیطی اولویت ها مشخص و بذور تحویل می شود.

5.      انعقاد قرارداد: یک قرارداد سه جانبه فیمابین سازمان/تولیدکننده بذر و کشاورز منعقد می گردد

6.      تحویل میزان بذر: بذر در زمان مقرر تحویل کشاورز می گردد

7.      تعیین یارانه و میزان پرداخت: بر اساس نرخ محصول، مقدار بذر تحویل شده و هزینه های مترتب بر تهیه و تدارک بذر دستورالعمل توزیع یارانه ها ، میزان یارانه بذر محاسبه و به تولیدکننده بذر پرداخت می گردد

راهنمای استفاده از خدمت در صفحه جرئیات خدمت
سوالات متداول(FAQ) سوالات متداول
شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت 054-33441076
نحوه دسترسی به شکایت و انتقاد از خدمت کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم ثبت پیام >> اقدام نمایید.
Skip to content