تدوین استانداردهای ملی کشاورزی

معرفی خدمت
نام خدمت کلان تدوین استانداردهای ملی کشاورزی
شناسه خدمت کلان 13022522101
عنوان زیرخدمت تدوین استانداردهای ملی کشاورزی
شناسه زیر خدمت 13022522101
نوع خدمت G2G دولت به دولتG2C دولت به مردم, G2B دولت به کسب و کارها
شرح خدمت استانداردهای ملی بخش کشاورزی که به منظور افزایش کیفیت و کمیت محصول با محوریت سودآوری برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تدوین و منتشر می¬گردد. برای این منظور یا عناوین مورد نیاز از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و یا حسب مورد بنا به ضرورت توسط بخش کشاورزی و یا تشخیص وزارت جهاد کشاورزی شناسایی می‏گردد که برای هر یک کمیته¬های فنی ـ تخصصی تدوین با حضور کلیه واحدهای سازمانی مرتبط تشکیل و محتوای آن را تدوین و از طریق سازمان ملی استاندارد ایران ثبت و منتشر می¬نماید..
مدارک موردنیاز مستندات لازم
هزینه دسترسی به خدمت  
متوسط مدت ارئه خدمت 6بار درماه
ساعت ارائه خدمت ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری 0
دسترسی به خدمت  
نحوه دسترسی به شکایت و انتقاد از خدمت فرم شکایت و انتقاد
راهنمای استفاده از خدمت در صفحه جرئیات خدمت
سوالات متداول(FAQ) سوالات متداول
شماره تماس و نام واحد پاسخگوی خدمت
جزئیات خدمت(شناسنامه خدمت)
Skip to content