بیانیه حریم خصوصی

بيانيه حفظ حريم خصوصي
اين بيانه حريم خصوصي در پايگاه اينترنتي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان به كار گرفته ميشود و فرايند جمع آوري و استفاده از داده ها را كنترل مي كند.
بر اساس ماده ۷ تصويب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ شوراي عالي اداري مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، وزارت جهادكشاورزي خود را ملزم به رعايت حريم خصوصي همه افراد و كاربران وبگاه دانسته و از كاربران آن دسته از اطلاعات را كه فقط به منظور ارائه خدمات كفايت مي كند، دريافت كرده و از انتشار آن يا در اختيار قرار دادن آن به ديگران خودداري مي نمايد. اطلاعات شخصي هر فرد، بخشي از حريم خصوصي وي محسوب مي‌شود. حفاظت بيشتر از حقوق شخصي افراد در شبكه، نه تنها موجب حفظ امنيت كاربران مي‌شود، بلكه باعث اعتماد بيشتر و مشاركت آنها در فعاليت‌هاي جاري مي‌گردد. هدف از اين بيانيه، آگاه ساختن شما درباره‌ي نوع و نحوه‌ي استفاده از اطلاعاتي است كه در هنگام بازديد از سايت، از جانب شما دريافت مي‌گردد. اطلاعات جمع‌آوري شده از بازديدكنندگان، صرفاٌ براي بهبود كيفيت خدمات و محتواي سايت مورد استفاده قرار مي گيرند و هيچ بخشي از اطلاعات مذكور بدون اطلاع و اجازه‌ي قبلي، در اختيار فرد يا مؤسسه‌ي ديگري قرار نخواهد گرفت.
اطلاعات اخذ شده:
به منظور كار با اين تارنما و يا استفاده از خدمات آن برخي اطلاعات شخصي شما ممكن است اتخاذ شود. اين اطلاعات شامل موارد ذيل مي باشد: كد ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي
نام و نام خانوادگي براي اشخاص حقيقي و نام شركت براي اشخاص حقوقي
شماره تماس همراه براي اطلاع رساني پيامكي وضعيت درخواست¬هاي شما
آدرس ايميل و ساير اطلاعات نظير كدپستي و اطلاعات كيفي و كمي كسب و كار شما متناسب با نوع درخواست شما در راستاي ارائه خدمات مجوزهاي الكترونيكي كسب وكار از طريق پنجره واحد خدمات الكترونيكي كشاورزي(eagri.maj.ir)
چگونگي بهره برداري از اطلاعات:
محل ذخيره سازي اطلاعات، نحوه استفاده از آنها، و افراد يا سازمان هايي كه به آن دسترسي دارند به شرح ذيل است:
كليه اطلاعات درگاه الكترونيكي وزارت جهادكشاورزي و كليه زيردرگاه هاي ستادي و استاني آن در سرورهاي داخلي نگهداري مي گردد و سطح امنيتي قابل قبولي در آنها رعايت شده است.
اطلاعات اخذ شده از كاربران صرفاً در اختيار متوليان رسيدگي به درخواست هاي طرح شده كاربران قرار خواهد گرفت. اين متوليان شامل واحدهاي زيرمجموعه وزارت متبوع مي باشد.
امنيت اطلاعات:
ما اطمينان مي دهيم كه اطلاعات شما را به غير از موارد ذكر شده در اين بيانيه، در اختيار هيچ سازمان، يا فرد، يا تارنمايي قرار نخواهد گرفت.
استفاده از كوكي ها:
به منظور بهبود استفاده از تارنما، از كوكي هاي استفاده مي شود. كوكي يك فايل متني كوچك است كه تارنما ما بر روي رايانه شخصي شما قرار مي دهد تا بتواند اطلاعاتي در مورد استفاده شما از تارنما داشته باشد. شما مي توانيد با تغيير تنظيمات مرورگر خود، از استفاده از كوكي ها جلوگيري كنيد.

Skip to content