سامانه ارتباط مردمی

 

راههای تماس با گروه ارتباطات اجتماعی و مردمی (ارسال درخواست، پیام، پیشنهاد و انتقاد)

تلفن ساختمان شماره 1

تلفن ساختمان شماره 1

33229381-9

33428061-9

ارسال پیامک 

نمابر ساختمان شماره 1

نمابر ساختمان شماره 2

33425073

 33220008

پست الکترونیکhttp://mail.sb-agrijahad.ir
آدرس ساختمان شماره 1زاهدان-بلوار بهداشت – جنب پارك لاله – سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان       صندوق پستي:991-98135 
آدرس ساختمان شماره 2 زاهدان-بلوار شهيد مطهری -خيابان جهاد – ساختمان شماره 2 سازمان جهاد كشاورزي

 

سامانه های ارتباط مردمی بخش کشاورزیتلفن
ارتباط مردمی  سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور۱۵۰۴
ارتباط مردمی  سازمان امور  اراضی۱۳۱
پیام کوتاه تعیین اصالت کود۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴
سامانه مدیریت پاسخگوئی و اطلاع رسانی دامپزشکی۱۵۱۲
مرکز ارتباط سبز بانک کشاورزی۸۱۳۰۱
سامانه گویا بانک کشاورزی۸۴۸۹۱

  

Skip to content