ارتباط مردمی

سامانه ارتباط مردمی

راههای تماس با گروه ارتباطات اجتماعی و مردمی (ارسال درخواست، پیام، پیشنهاد و انتقاد)
تلفن  ساختمان شماره 1

تلفن ساختمان شماره 1

 9-33229381

9-33428061

ارسال پیامک
نمابرساختمان شماره 1

نمابرساختمان شماره 2

33425073

33220008

پست الکترونیک http://mail.sb-agrijahad.ir
آدرس ساختمان شماره 1 زاهدان-بلوار بهداشت – جنب پارك لاله – سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان       صندوق پستي:991-98135 
آدرس ساختمان شماره2  زاهدان-بلوار شهيد مطهري -خيابان جهاد – ساختمان شماره 2 سازمان جهادكشاورزي

 

سامانه های ارتباط مردمی بخش کشاورزی تلفن
ارتباط مردمی  سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور ۱۵۰۴
ارتباط مردمی  سازمان امور  اراضی ۱۳۱
پیام کوتاه تعیین اصالت کود ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴
سامانه مدیریت پاسخگوئی و اطلاع رسانی دامپزشکی ۱۵۱۲
مرکز ارتباط سبز بانک کشاورزی ۸۱۳۰۱
سامانه گویا بانک کشاورزی ۸۴۸۹۱

 

Skip to content